Kierownik ćwiczeń

Kierownikiem ćwiczeń w Klinice jest dr n. med. Kinga Gościńska-Bis

Kierownikiem ćwiczeń w Zakładzie jest lek. Michał Sosna

Deklaracja dostępności