Relacja ze stażu

Mamy przyjemność poinformować, że 4 studentów kierunku Elektroradiologia pomyślnie ukończyło program stażu klinicznego finansowanego w ramach grantu otrzymanego od firmy Medtronic Poland Sp. z o.o.

Staż trwał cztery tygodnie od 4 do 29 września 2023 r. Uczestniczyło w nim 4 studentów studiów II stopnia. Opinia studentów po ukończeniu stażu, była bardzo pozytywna. Ponadto jeden z jego uczestników, już w trakcie odbywania stażu, otrzymał propozycję pracy w Szpitalu.

Obecnie nasza Klinika rozpoczyna prace nad kontynuacją programu stażowego w kolejnych latach.

Deklaracja dostępności