Przedmioty w Zakładzie

Przedmioty realizowane przez Zakład:

Radiologia - pielęgniarstwo i położnictwo

Elektroradiologia I stopnia:

Obowiązkowe:

Radiografia

Pozycjonowanie w radiografii

Anatomia radiologiczna cz. I (RTG, MG, pediatria, stomatologia)

Rezonans magnetyczny

Anatomia radiologiczna cz. II (MG, TK, PET, SPECT)

Tomografia komputerowa

Medycyna nuklearna

PET / SPECT

Fakultety:

Ultrasonografia

Radiografia konwencjonalna

Protokoły TK

Protokoły MR

Anatomia radiologiczna

Pozycjonowanie w radiografii

Densytometria

Obrazowanie w chirurgii

Obrazowanie w ortopedii

Obrazowanie w onkologii

Repetytorium z ultrasonografii

Elektroradiologia II stopień:

Fakultety:

Medycyna nuklearna

Obrazowanie w onkologii

Podstawy kliniczne neuroradiologii

Nowoczesne techniki obrazowe w radiologii

Techniki małoinwazyjne w neurochirurgii

Podstawy kliniczne obrazowania w chirurgii i ortopedii

 

Deklaracja dostępności