Konsultacje

Konsultacje z nauczycielami odbywają się po uprzednim kontakcie:

  • bezpośrednio z nauczycielem (mail)
  • z sekretariatem Katedry - telefonicznie 323598990 lub mailowo: achomik@sum.edu.pl

Deklaracja dostępności