Kierownik Katedry

Kierownikiem Katedry Elektrokardiologii jest prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba

Deklaracja dostępności