Przedmioty

Przedmioty realizowane przez Klinikę:

Patologia ogólna - fizjoterapia stacjonarna i niestacjonarna

Patologia - pielęgniarstwo i położnictwo

Elektroradiologia I stopnia:

Obowiązkowe:

Fizjologia z elektrofizjologią

Aparatura medyczna w diagnostyce obrazowej

Patologia, patofizjologia, podstawy patomorfologii

Elektrokardiologia

Fakultety:

Podstawy diagnostyki obrazowej

Podstawy obrazowania w TK, MR i medycynie nuklearnej

Diagnostyka elektromedyczna

Echokardiografia

Statystyka medyczna

Historia radiologii

Polisomnografia

Repetytorium z echokardiografii

Repetytorium z EKG i elektrokardiologii

Repetytorium z diagnostyki elektromedycznej

Elektroradiologia II stopnia:

Obowiązkowe:

Elektrokardioterapia

Medycyna snu i polisomnografia

Statystyka medyczna

Diagnostyka obrazowa stanów nagłych

Telemonitoring w elektrokardiologii

Fakultety:

Anatomia echokardiograficzna

Postępy diagnostyki obrazowej

Repetytorium z elektrokardiografii

Arytmologia kliniczna

Podstawy elektrofizjologii

Diagnostyka obrazowa w niewydolności serca

Podstawy kliniczne obrazowania w kardiologii

 

 

Deklaracja dostępności